Golub-Dobrzyń – krzyżackim śladem

Golub-Dobrzyń powstał stosunkowo niedawno, co może dziwić ze względu na piękną, gotycką budowlę, wieńczącą wzgórze miasta. Chodzi jednak o sam fakt połączenia dwóch miejscowości – Golubia i Dobrzynia, które miało miejsce w 1951 roku. Aktualnie jest to niewielkie miasteczko w województwie kujawsko-pomorskim, które zamieszkuje około 13 tysięcy mieszkańców. Głównym znakiem rozpoznawczym jest Zamek Krzyżacki, ale to nie jedyna perełka Golubia-Dobrzynia. Zobaczmy, co jeszcze warto tam zwiedzić.

Wizytówka miasta
Najbardziej znanym obiektem miasta i miejscem, które trzeba odwiedzić jest Zamek Krzyżacki, wybudowany w XIII wieku. Aktualna bryła budowli jest efektem wielu zniszczeń, a także działań odbudowujących i przekształcających pierwotny kształt zamku. W jego murach, oprócz siedziby komtura, mieścił się pałac, lazaret, a także więzienie. Zwiedzanie zamku warto zorganizować podczas trwających tam corocznie imprez np. Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego lub Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.

Stare miasto i jego otoczenie
Niewątpliwie urokliwa jest starówka Golubia-Dobrzynia. Warto przespacerować się ulicami Kolejową, Browarną, Zamurną i obejrzeć zabytkową zabudowę z XIV wieku. W zbiorze obiektów sakralnych najstarszym jest Kościół św. Katarzyny, jednak nie można przejść obojętnie obok Zboru ewangelickiego z 1909 roku. Wśród zabytków znajdziemy także mury obronne z I połowy XIV wieku oraz starą kamienicę przy ul. Rynek 35. Unikatowy w skali Polski jest „Domek z Pod Cieniami” o zachowanej, dwudziałowej budowie,z dachem naczółkowym oraz solidną konstrukcją drewnianą.

Naturalne otoczenie
Warto wspomnieć, że miasto położone jest w dolinie rzeki Drwęcy, jednej z piękniejszych i najbogatszych pod kątem flory i fauny, polskiej rzeki. Ciekawostką jest duży rezerwat ichtiologiczny, chroniący ryby z rodziny łososiowatych. Bogactwo Drwęcy można oglądać podczas przejażdżek rowerowych i spacerów w podmiejskich terenach zielonych, bądź wziąć udział w spływie kajakowym i zetknąć się z nienaruszoną przyrodą „oko w oko”.