Łęczyca – królewskie miasto

W samym centrum Polski, w województwie łódzkim, nad rzeką Bzurą, leży niewielkie miasto Łęczyca, znane także jako królewskie miasto. Pisał o nim sam Gall Anonim, gdyż niegdyś było to miasto koronne. Jest ono górującą miejscowością w kraju pod względem zamieszkiwania tam ludzi z wyższym wykształceniem.

Historia miasta
Łęczyca była osadą już w czasach pradawnych, z uwagi na dogodne położenie i przebiegające w tamtych rejonach istotne szlaki komunikacyjne. Istnieją dwie teorie na temat powstania nazwy miasta. Jedna z nich przypisuje ją plemieniu Łęczan. Natomiast druga odnosi się do terenów określanych niegdyś łęgami – podmokłe łąki, trzęsawiska, błotne równiny. W XIII wieku w Łęczycy powstał klasztor dominikanów, a wiek później Karol Wielki wybudował gotycki zamek. Do dziś dnia w samym centrum miasta możemy podziwiać Ratusz wzniesiony w XVIII wieku, którego piwnice udostępniane są zwiedzającym. Rynek miasta otaczają niezwykle barwne kamieniczki pochodzące z XVIII i XIX wieku.

Co warto zwiedzić?
Odpowiedni klimat tego miasta, który jest niezwykle ciekawy dla odwiedzających, stanowią stare budowle. Najważniejszą atrakcją turystyczną Łęczycy jest niewątpliwie malowniczy Zamek Królewski, który obecnie stanowi siedzibę Muzeum w Łęczycy. Usłyszymy tam legendę o diable Boruta, który do dziś dnia zamieszkuje stare mury. Warto również zwrócić uwagę na obiekty sakralne – zespół klasztorny Bernardynów z kościołem Niepokalanego Poczęcia NMP oraz farę św. Andrzeja. Niezwykłą ciekawostką dla przybyłych stanowi również możliwość zwiedzania zakładu karnego, który obecnie jest zamknięty i nie przebywa w nim żaden osadzony. Miejsce to określane jest mianem polskiego Shawshank.
W gminie Łęczyca, w miejscowości Piątek znajduje się geometryczny punkt stanowiący środek Polski. Na uwagę zasługuje również wieś Tum, gdzie zobaczymy najznakomitszy przykład architektury romańskiej w kraju, a mianowicie Archikolegiatę Tumską. Do dziś dnia można podziwiać na ziemi łęczyckiej tradycyjne, ludowe stroje.

image sources

  • łęczyca: I, Chrumps [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons