Pieskowa Skała – bajkowa kraina

O ile sama miejscowość jest niewielkim punktem na mapie kraju, o tyle znajdujące się w jej obrębie zabytki oraz piękne wytwory natury zaliczają się do jednych z najbardziej interesujących w Polsce. Pieskowa Skała to przede wszystkim Zamek z XIV wieku oraz znana ze szkolnych podręczników do geografii Maczuga Herkulesa. Zapraszamy do bajkowej krainy Ojcowskiego Parku Krajobrazowego.

XIV-wieczny skarb
Zamek w Pieskowej Skale to ważny punkt na Szlaku Orlich Gniazd, jeden z nielicznych tak wiekowych obiektów w Polsce. Umiejscowiona na sporym wzniesieniu, góruje nad Doliną Prądnika, będąc jej wizytówką i znakiem rozpoznawczym. Zamek był częścią fortyfikacji wzdłuż drogi handlowej, łączącej Kraków ze Śląskiem. Intensywna historia zmieniała jego przeznaczenie wraz z postępującym czasem. Podczas potopu szwedzkiego, po zdobyciu przez wojska szwedzkie stanowił ich siedzibę, a w okresie powstania styczniowego – był schronieniem dla powstańców. Niestety liczne zniszczenia i pożary zmieniły jego kształt. Ostateczna bryła, jaką możemy zwiedzać to efekt odbudowy w XIX wieku oraz wzbogacenia o elementy neogotyckie przez Sobiesława Mieroszewskiego. Duża batalia miała miejsce w czasie zaborów, kiedy zamek niszczał, a dzięki medialnej inicjatywie Adolfa Dygasińskiego – wykupiono obiekt za 60 tysięcy rubli.
Ciekawy jest nie tylko sam Zamek, ale również jego otoczenie. Nieopodal Zamku znajduje się 5 stawów, również mogących poszczycić się wiekową historią. Założone w XVI wieku jako stawy przepływowe, obecnie są doskonałym środowiskiem dla licznych gatunków płazów. Precyzyjnie zorganizowany jest również ogród, widoczny z tarasu widokowego zamku, na który można wejść bezpłatnie w okresie letnim.

Ojcowski Park Narodowy
Maczuga Herkulesa to tylko jedna z wielu krasowych form wapiennych, znajdujących się na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego. Będąc jednak w Pieskowej Skale, nie w sposób jej nie zauważyć. Warto do niej podejść, zrobić pamiątkowe zdjęcie i przyjrzeć się jej fascynującemu kształtowi. Całkowity rozmiar Maczugi, zwanej także Czarcią Skałą lub Sokolą Skałą, to 25 metrów.