Hajnówka – Brama Puszczy Białowieskiej

Hajnówka to urokliwe, ponad dwudziestotysięczne miasto położone na Równinie Bielskiej. Nazywa się je często „bramą do Puszczy Białowieskiej”, ponieważ znajduje się niedaleko Białowieży, na zachodnim krańcu Puszczy Białowieskiej.

Może właśnie od Puszczy warto rozpocząć wędrówkę po okolicach Hajnówki. Z pierwotnych lasów liściastych i mieszanych, zajmujących w dawnych czasach obszar od Atlantyku do Uralu, Puszcza Białowieska ostała się jako jedyny fragment. Aby w pełni zaczerpnąć z przyrodniczych walorów tego obszaru, skorzystać można z bogatej oferty gospodarstw agroturystycznych. Z nich ruszyć można na piesze lub rowerowe wycieczki, a tras jest sporo.

Wśród największych atrakcji turystycznych Hajnówki i okolic wymienić należy kolejkę wąskotorową na Topiło (zbiornik w Topile daje możliwość wędkowania czy urządzania ognisk na jego brzegu), cerkwie w Dubinach i Nowoberezowie oraz kapliczkę w Krynoczce, która jest miejscem pielgrzymek wiernych prawosławnych. Ponadto drewniane budynki inwentarskie z XIX w., ścieżki edukacyjne w Puszczy Białowieskiej, „Głęboki Kąt” – największe zbiorowisko kurhanów, a także unikatowe pozostałości naturalnych olsów, grądów, łęgów czy świerczyny. Można tu odwiedzić Park Miniatur Zabytków Podlasia.

Sama Hajnówka to nie tylko ośrodek turystyczny, ale także miejsce zamieszkania sporej mniejszości białoruskiej, stanowiącej ponad jedną czwartą mieszkańców. Na przestrzeni wieków osadę zamieszkiwali również, oprócz Polaków, Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy. Od 2007 roku język białoruski jest językiem pomocniczym w kontakcie z władzami gminy.

Hajnówka jest gospodarzem odbywającego się od 2009 roku festiwalu „Rockowisko”, a także Międzynarodowego Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”. Także Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” pierwsze 21 edycji miał tutaj. Obecnie organizowany jest w Białymstoku.

image sources

  • hajnowka: By Stormbringer76 (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons